Een handgeschreven mindmap met worden over het thema geluid.

“Een persoonlijke aanpak om jouw kind net dat extra steuntje in de rug te geven”

Mijn naam is Ciska Verweij.

Ik ben sinds 2005 werkzaam in mijn eigen praktijk als logopedist. Hier werk ik al jaren met kinderen in de basisschool leeftijd. Soms blijkt dat kinderen met spraak- en/of taalproblemen ook tegen andere moeilijkheden aanlopen in het leren op school.

Problemen met het automatiseren van klanken kan zich bijvoorbeeld ook uiten in de vorm van dyslexie of het automatiseren van de tafels met rekenproblemen als gevolg. Omdat ik deze kinderen ook graag verder wil kunnen helpen ben ik mij meer gaan verdiepen in leerproblemen bij kinderen en heb in 2021 de opleiding tot Remedial Teacher afgerond.

Ciska Verweij

Naast logopedist en remedial teacher ben ik ook moeder van drie dochters. Inmiddels zitten zij alle drie op het voortgezet onderwijs. Waar het ze op de basisschool zonder veel moeite af ging liepen ze op het voortgezet onderwijs tegen hele andere uitdagingen aan. Daar hebben zij ervaren dat het nog een hele kunst is om goed te leren, planningen te maken en je eraan te houden.

Ik vond het erg leuk om ze daarmee te helpen. Dat enthousiasme heb ik ingezet om een opleiding te volgen bij Studielift. Inmiddels ben ik gecertificeerd trainer van de cursus “Snel leren = Leuk leren” waarmee ik middelbare scholieren en studenten help met studievaardigheden die het plannen en leren makkelijker en daarmee leuker (of tenminste minder stom) maken.

"Leren mag wel moeite kosten, maar hoeft niet moeilijk te zijn."
Ciska geeft een jonge client uitleg aan de hand van een grafiek op een whiteboard.

Remedial Teaching

Leren is leuk, tenminste dat vind ik! Maar sommige kinderen ervaren dat niet zo. Zij ervaren vooral dat het moeilijk is of dat het niet goed lukt, ook al doen zij echt hun best. Als remedial teacher bied ik hulp aan kinderen die vastlopen op de basisschool of het voortgezet onderwijs door leerproblemen en aan kinderen die net even een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan problemen op het gebied van rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen.

Snel leren = Leuk leren

Met deze cursus help ik middelbare scholieren, van VMBO-TL tot en met Gymnasium, en studenten om meer te leren in minder tijd en het ook nog eens beter te onthouden. Je leert sneller lezen, meer en makkelijker onthouden, beter plannen en organiseren, samenvatten met mindmaps, geheugentechnieken en dus leren leren. Deze cursus wordt gegeven in groepen van maximaal 5 leerlingen of individueel.

‘Op weg naar de brugklas’

Voor leerlingen van groep 8 en brugklassers tot de herfstvakantie bied ik de cursus “Op Weg Naar de brugklas” aan om alvast aan de slag te gaan om goed te leren leren.

Naar de website van ‘Studielift’ voor meer informatie

Tarieven

 • Een eerste gesprek ter informatie en/of kennismaking is kosteloos.
 • Aanmelding incl. het opstellen van een behandelplan: €48,50
 • Begeleidingssessie RT van 45 min. : €48,50, inclusief voorbereiding en verslaglegging in het logboekje.
 • Schriftelijke evaluatie (of afsluiting) in het BHP : €24,25
 • Schriftelijke evaluatie + een gesprek (30 minuten) met ouders of een gesprek op school (online): €48,50,-
 • Losse Rekenobservatie m.b.v. Bareka rekentoets: 3 sessies + advies verslag: €170,-
 • Afname NDS (Nederlandse Dyscalculie Screener), om te kijken of er vermoedens van Dyscalculie zijn inclusief adviesformulier, 45 minuten: €95,-
 • Afspraken moeten altijd minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd anders worden ze in rekening gebracht.
 • ‘Snel leren = Leuk leren’ in groepsverband (maximaal 5 leerlingen), 6 x 1 uur: €295,- inclusief cursusboek en cursusmateriaal.
 • ‘Snel leren = Leuk leren’ individueel, 6 x 1 uur: €345,- inclusief cursusboek en cursusmateriaal
 • ‘Op Weg Naar de brugklas’, in groepsverband (maximaal 5 leerlingen), 3 x 1 uur: €99,50,-
 • ‘Op Weg Naar de brugklas’, individueel, 3 x 1 uur: €125,-
LBRT logo
Snel leren, leuk leren. Gecertificeerd trainer logo
Op weg naar de brugklas logo
Ik ben gecertificeerd trainer van de cursussen ‘Snel leren = Leuk leren’ en ‘Op weg naar de brugklas’.
RTmetGlans is aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers inschrijfnummernummer: 168825.